Le Bon Logo 75px
Privacybeleid

Le Bon respecteert uw privacy!

Uw gegevens zijn veilig bij ons

Le Bon Turnhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren op info@lebonturnhout.be

Persoonsgegevens die we verwerken

Le Bon Turnhout verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt,

bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen.

Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken we uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Bewaartermijn

Le Bon Turnhout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

Le Bon Turnhout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigen en overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Le Bon Turnhout en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan hiervoor een mail sturen naar info@lebonturnhout.be

Klachten

Tenslotte willen we u ook meegeven dat u beschikt over het recht een klacht in te dienen.

In België kan u hiervoor terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be),
in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Le Bon's Menu

Hoe kunnen

we u helpen?